Μετά από πολλά <<χιλιόμετρα>> στο χώρο των διαιτών, επιτέλους μου ταίριαξε ένα διατροφικό πρόγραμμα. Αυτό που ξεχώρισε και έκανε την διαφορά, είναι το γεγονός ότι είναι <<ανοιχτοί>> στο να διαμορφώσουν το διατροφικό πρόγραμμα εξατομικευμένα και χωρίς δόγματα.

Περικλής Ι.