Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

 


Κωδικός Πράξης:
Ν5ΠΤ-08779

 

Επωνυμία Δικαιούχου:
ΚΑΨΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ – ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρησης:
ΕΦΕΠΑΕ

 

Αρμόδιος Εταίρος:
ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ